Lorem ipsum

Regulamin Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej

 1. Właściciel Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej jest właścicielem strony internetowej www.salonargania.pl
 2. Godziny otwarcia Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 19:00, wybrane soboty: 10:00 -14:00. W niedziele oraz dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej będzie nieczynny.
 3. Zakup usługi w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Każdy Klient ma prawo posiadać Kartę stałego Klienta Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej (w dalszej części zwana kartą).
 6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 8. Promocje i rabaty oraz zaproszenia upominkowe/bony upominkowe w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej nie łączą się.
 9. Za przedmioty pozostawione w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej właściciel salonu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 10. Za usługi świadczone w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 11. Ewentualne skargi, wnioski, reklamacje i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie – zakładka „kontakt” w terminie 3 dni od wykonania danego zabiegu lub planowanego wykonania zabiegu.
 12. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie przedpłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 13. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem, nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu, Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej traktuje, to jako usługę zrealizowaną.
 14. Bony upominkowe/voucher jest wypisywany dla konkretnej osoby na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 15. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonu upominkowego/vouchera, Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 16. Po zakończeniu ważności bonu upominkowego/vouchera nie będzie możliwa jego realizacja.
 17. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione bonu upominkowe/voucher.
 18. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na bonie upominkowym/voucher na równowartość innych zabiegów oferowanych w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.
 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 20. Po wykonanych zabiegach z użyciem kwasów i wszelkiego typu złuszczaniach naskórka Klient powinien stosować wyłącznie kosmetyki skonsultowane, lub przepisane przez pracownika salonu.
 21. W przypadku wystąpienia powikłań, lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście przyjść do salonu w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu.
 22. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
 23. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik salonu ma prawo odmówić jego wykonania.
 24. W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 25. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 26. Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 27. Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.